matematykaszkolna.pl
Wyznacz y Gabi: Trójkąt o wierzchołkach A(6,0) B(0,y) C(0,0) jest prostokątny. Wyznacz y wiedząc, że promień okręgu wpisanego w ten trójkąt ma długość 4.
11 sty 18:40
Tadeusz: ...trolujesz?emotka
11 sty 19:08
a@b: rysunek Taki trójkąt nie istnieje Sprawdź czy dobrze podałaś długość promienia a może ma być r=2 ?
11 sty 19:12
Gabi: W zadaniu jest napisane 4, może być to błąd nauczycielki. Czy mogę prosić o wyjaśnienie tego zadania, jeśli r=2 ?
11 sty 19:16
a@b: 2P=|AC|*6 i 2p=r*(|AB|+|AC|+|BC|) |AC|=|y| , |AB|=6 |AC|= 62+y2 i r=2 to: 6 |y|= 2(6+|y|+36+y2) Rozwiążmy to równanie dla y>0 6y−12−2y=236+y2 / :2 2y−6=36+y2 dla y>3 obydwie strony są dodatnie podnosząc do kwadratu otrzymamy: 4y2−24y+36=36+y2 3y2−24y=0 y(y−8)=0 y=0 <3 v y=8 ponieważ |AC|=|y| to |y|=8 ⇒ y=8 v y= −8 są dwa takie punkty czyli dwa takie trójkąty spełniające warunek zadania C1(0,8) , C2= (0,−8) ===============
11 sty 19:37
a@b: rysunek Popraw oznaczenia punktów ( bo źle spojrzałam Zamiast C1, C2 to B1, B2 |BC|=|y| .......... i td
11 sty 19:44