matematykaszkolna.pl
grafy mat123:
 
nawias
χ(G)
nawias
nawias
2
nawias
 
Pokaż, że dla każdego grafu G spełniona jest nierówność ||G|| >=
.
  
Nie wiem za bardzo jak sobie z tym poradzić. Próbuję rozpisać prawą stronę i otrzymuję:
 (χ(G)−1) * χ(G) 
||G|| >=

 2 
Czy tutaj trzeba jakoś algebraicznie dojść do tej nierówności czy bardziej opis słowny? Bardzo proszę o pomoc.
11 sty 16:10
mat123: Czy ktoś mógłby pomóc?
12 sty 10:56
ABC: każdy ma własne oznaczenia więc mógłbyś wyjaśnić co oznaczają twoje
12 sty 11:14
mat123: ||G|| to rozmiar grafu − liczba krawędzi natomiast χ(G) to liczba chromatyczna
12 sty 12:53
mat123: ?
13 sty 09:10