matematykaszkolna.pl
Pomocy Sylwia: Rozwiąż nierówność (2x−1)do drugiej>(x−3) (x+3) +10
11 sty 14:18
Szkolniak: (2x−1)2>x2−9+10 4x2−4x+1>x2+1 3x2−4x>0 x(3x−4)>0
 4 
x∊(−;0)∪(

;+)
 3 
11 sty 14:22
a@b: emotka
11 sty 14:24