matematykaszkolna.pl
Oblicz pochodną funkcji Sysia234: Oblicz pochodną funkcji: y=(1+x)*1−x. Powinno wyjść: y'=1−3x/2*1−x.
11 sty 14:13
Jerzy:
 1 
y’ = 1*1 − x + (x +1)*− (

)
 21 − x 
11 sty 14:20
Jerzy: Minus miał być wewnątrz ostatniego nawiasu.
11 sty 14:21
mcas: y'=(1+x)'*1−x+(1+x)*(1−x)'= =1*1−x+(1+x)*((1−x)12)'= =1*1−x+(1+x)*12*(1−x)*(1−x)'= 1*1−x+(1+x)*12*(1−x)−12*(−1) co po przekształceniu daje twój wynik. Pochodna 1−x' to pochodna funkcji złożonej f'(g(x))=f'(x)*g'(x)
11 sty 14:23
Sysia234: Dzięki wielkie ♥
11 sty 14:33