matematykaszkolna.pl
zbieżność ciągu Agata122: Ciąg xn jest zbieżny. Wtedy xn * yn −> 0. Jest Stały Jest Ograniczony Jest Zbieżny do 0 Jest Zbieżny Które zdanie jest prawdziwe i jak można to policzyć?
11 sty 09:27
ABC: ale te pytania dotyczą ciągu yn? napisz poprawnie treść zadania
11 sty 10:03
Agata122: tak ciągu yn
11 sty 12:18
Bleee: Każde z tych zdań MOZE być prawdziwe. Napisz dokładną treść zadania, a nie swoją wersję skrótowa.
11 sty 14:30
Agata122: to jest całe zadanie chodzi o odpowiedź dotyczącą yn
11 sty 17:14
Blee: taka jest DOKŁADNIE treść zadania Chodzi o zaznaczenie zdania prawdziwego DLA DOWOLNEGO ciągu xn (który jest zbieżny) czy zaznaczenie odpowiedzi która może być spełniona w takich warunkach
11 sty 17:18
Blee: Bo jeżeli treść zadania jest następująca: 1) "Ciąg xn jest zbieżny. Jeżeli xn*yn −> 0 to o yn wiemy, że jest:" 2) "Ciąg xn jest zbieżny. Aby xn*yn −> 0 to o yn musi być:" lub 3) "Ciąg xn jest zbieżny. Jeżeli xn*yn −> 0 to yn jest dowolnym ciągiem spełniającym następujący warunek :" to odpowiedzi będą z goła odmienne.
11 sty 17:24