matematykaszkolna.pl
statystyka - rozkład normalny arka17: Wiadomo, że odchylenie wagi noworodków wynosi 500g. Jaki rozmiar próby jest potrzebny aby odchylenie standardowe średniej wagi noworodków było mniejsze niż 100g.
11 sty 00:52