matematykaszkolna.pl
prawdopodobienstwo Marcel: Z cyfr 0 i 1 utworzono (w sposób losowy) liczbę pięciocyfrową. Uporządkuj zdarzenia według prawdopodobieństwa ich zajścia: a) otrzymano liczbę podzielną przez 3 b) otrzymano liczbę parzystą c) otrzymano liczbę nieparzystą i podzielną przez 3 d) otrzymano liczbę 11011 e) otrzymano liczbę większą niż 10000. Intuicyjnie wiem, że kolejność wyjdzie d,c,a,b,e., natomiast interesuje mnie metodyka obliczenia prawdopodobieństwa dla podpunktu a) i c). Wiadomo, można wypisać wszystkie 16 przypadków, ale da sie raczej inaczej?
10 sty 21:24
ite: Skorzystaj z własności podzielności przez 3: a/ liczba podzielna przez 3 przez trzy musi mieć dokładnie trzy jedynki c/ liczba podzielna przez 3 przez trzy ma mieć dokładnie trzy jedynki, jedna z nich musi stać na miejscu jedności Wiesz jak dalej liczyć?
10 sty 21:44
Mila: W każdym przypadku pierwszą cyfrą liczby jest jedynkaemotka
10 sty 22:48
ite🎿: Po przeczytaniu, że takich liczb jest szesnaście, uznałam, że autor pytania to uwzględnił. Ale pewnie lepiej jest zawsze taką uwagę dodać : )
11 sty 15:48
Marcel: Myślałem o tej własności podzielności przez 3, nie mam pojęcia się zabrać za to. 16/1*1*1*2*2 w podpunkcie a?
11 sty 16:39
Blee: a) wiesz że na pewno pierwsza cyfra to 1 więc wśród pozostałych 4 cyfr muszą być DOKŁADNIE dwie cyfry 1 (co by suma cyfr była równa 3)
11 sty 16:45
Blee: więc masz:
nawias
5
nawias
nawias
2
nawias
 
<−−− wybranie 'miejsc' dla tych jedynek
 
11 sty 16:46