matematykaszkolna.pl
potęgowanie cba: Niech n będzie liczbą naturalną dodatnią. Uzasadnij, że liczbę postaci 9n można zapisać w postaci sumy trzech kwadratów liczb całkowitych dodatnich.
10 sty 17:32
jc: 9n = (2*3n−1)2 + (2*3n−1)2 + (3n−1)2
10 sty 17:38
cba: Dzięki 😄
10 sty 17:44