matematykaszkolna.pl
P Kombinatorka: Jedną kulę białą i sześć czarnych wrzucamy losowo do dwóch ponumerowanych szuflad. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że biała kula znajdzie się w pierwszej szufladzie, jeśli do drugiej wrzuciliśmy pięć kul.
10 sty 16:51
Bleee: B − zdarzenie że do pierwszej wyrzucono 2 kule (co jest równoznaczne z treścią zadania)
 6 
P(A|B) =

=...
 6 + 3*5 
10 sty 16:53
Kombinatorka: Nie zgadza się
10 sty 18:07
Blee: ale co się 'nie zgadza'
10 sty 18:22
Kombinatorka: Wynik
10 sty 18:49
Mila:
 6 2 
... =

=

 21 7 
10 sty 18:54
mat: P(A)= 1/7*2/7= 2/49
10 sty 18:57
Blee: to jaki niby wynik winnen być
10 sty 19:01
Mila: Wg mnie Twój wynik Blee.
10 sty 19:04
Blee: Miluś ... też tak mi się wydaje ... no ale skoro autor tematu ma inne zdanie, to chce przynajmniej wiedzieć jaki wynik jest tym 'poprawnym'
10 sty 19:12