matematykaszkolna.pl
indukjca akbar: udowodnij indukcyjnie nierówność n!>2n, n>=4
10 sty 16:17
Adamm: sprawdzasz dla n = 4 (n+1)! = (n+1)n! > 2n(n+1) ≥ 2n+1
10 sty 16:27