matematykaszkolna.pl
Wiemy, że graf skierowany G ma cykl Eulera... Panek: Wiemy, że graf skierowany G ma cykl Eulera. Czy jego graf krawędziowy LG musi mieć cykl Hamiltona? Jeśli tak − uzasadnij. Jeśli nie, podaj przykład odpowiedniego grafu G. Wiem, że ten graf musi mieć ten cykl Hamiltona, ale nie potrafię uzasadnić.
10 sty 11:24