matematykaszkolna.pl
podaj elementy zbioru C XAR96: Bardzo proszę o szybką pomoc wraz z wyjaśnieniem, nie wiem jak się za to zabrać Dane sa zbiory : A={(x,y): |x|+|y| =4} oraz B ={(x,y): x2+y2 = (m−1)2 } gdzie m należy do R i jest parametrem. A ) Przedstaw w układzie współrzędnych interpretacje geometryczna zbioru A B) Wyznacz te wartości parametru m dla których zbiór C = A∩B jest czteroelementowy . Dla wyznaczonej wartości parametru m podaj elementy zbioru C
9 sty 22:29
Mila: rysunek Zbiór A
9 sty 22:46
a@b: rysunek Zbiór B −− okrąg o środku S(0,0) i promieniu r=4 (okrąg opisany na kwadracie lub r=22 (okrąg wpisany w kwadrat i r≠ 1−−− bo wtedy x2+y2=0 −−− przedstawia punkt S(0,0) wtedy A∩B −− jest czteroelementowy zatem (m−1)2=42 ⇒ m=−3 v m= −5 lub (m−1)2=(22)2 ⇒ m=1+22 v m= 1−22
9 sty 23:37