matematykaszkolna.pl
pochodna funkcji trygonometrycznej pochodna:
 
 x x 
tg(

)+ctg(

)
 2 2 
 
Oblicz pochodną funkcji f(x) =

 x 
7 sty 19:59
Kacper1997: Spróbuj sobie z tych wzorów:
 f(x) f'(x)g(x)−f(x)g'(x) 
Pochodna ilorazu funkcji: (

)'=

 g(x) (g(x))2 
Pochodna funkcji złożonej: (f(g(x)))'=f'(g(x))*g'(x)
12 sty 20:51
Mila: Wcześniej przekształcenie:
 x x 
 x 
sin

 2 
 
 x 
cos

 2 
 
tg

+ctg

=

+

=
 2 2 
 x 
cos

 2 
 
 x 
sin

 2 
 
 
 x x 
sin2

+cos2

 2 2 
 
=

=
 
 x x 
sin

* cos

 2 2 
 
 2 
=

 sinx 
 2 
f(x)=

teraz licz pochodna wg wzoru
 x*sinx 
12 sty 22:40