matematykaszkolna.pl
liniowa niezależność wektorów x: Wektory [1, 1, 3,3,2], [1,3,5,7,1], [2, s, t,0,1] tworzą bazę przestrzeni liniowej zawierającej wektor w= [5,−1,9,3,4]. Wyznacz wartości s i t oraz podaj współrzędne wektora w w tej bazie.
23 gru 07:26
Bleee: Rozwiąż układ rownan:
a*1 + b*1 + c*2=2 
a*3 + b*7 + c*0 = 3
a*2 + b*1 + c*1 = 4 
Dla wyznaczonych 'proporcji' (a, b, c) podstaw i wylicz s i t.
23 gru 09:12
Bleee: W pierwszym równanie miało być =5
23 gru 09:12
x: Dzięki − co racja to racja
23 gru 09:30
x: Jeszcze jedno − współrzędne tego wektora należące do tej bazy już są podane, więc o co chodzi?
23 gru 09:33
Bleee: Tak ale nie nasz współrzędnych wektora tworzącego ta bazę (patrz trzeci wektor) więc de facto nie wiesz jaka to jest baza
23 gru 09:43
x: Aaa, czyli po protu podać współrzędne wektora 3 z wyliczonymi wartościami s i t. Dzięki
23 gru 09:45