matematykaszkolna.pl
Wyznacz wszystkie wartości parametru p dla których równanie ma rozwiązanie oli: sin(2x−5) =p2−3
22 gru 19:00
Jerzy: |p2 − 3| ≤ 1
22 gru 19:05
oli: Dlaczego w wartości bezwzględnej?
22 gru 19:21
salamandra: Bo zbiór wartości funkcji sinus to <−1; 1>, gdyby tej wartości bezwzględnej nie było, to funkcja sinus wykraczałaby "poniżej" −1
22 gru 19:24