matematykaszkolna.pl
Tw. Sylowa, grupa prosta massia: Korzystając z twierdzenia Sylowa sprawdź, czy grupa ℤ73* jest prosta.
21 gru 15:27
Adamm: Tylko po co tu twierdzenie Sylowa. Może o to chodzi. |Z73*| = φ(73) = 72 2|72, 3|72 z tw. Sylowa istnieje 2−podgrupa Sylowa Z73* nie może to być samo Z73* więc jest to podgrupa nietrywialna. Skoro Z73* jest przemienna, to jej 2−podgrupa Sylowa jest normalna. Więc Z73* nie jest prosta.
21 gru 15:42
massia: Dziękuję bardzo
21 gru 18:22