matematykaszkolna.pl
zadanie z elastyczności popytu Adam: Dla popytu Q(p) = e6p2+7 wyznacz elastycznosc i podaj interpretacje dla ceny p0=3
21 gru 08:18
Bleee: No to liczysz (zapewne} pochodną i szukasz ekstremum Student. Teorie znasz
21 gru 08:41