matematykaszkolna.pl
Rzut prostokątny punktu na płaszczyznę. RobsoN: Znajdź rzut prostokątny punktu P(2,1,1) na płaszczyznę P: x+4y−3z+7=0 Czy to jest dobrze P(2,1,1) , x+4y−3z+7=0 n= [1,4,−3] x(t)=2+t y(t)=1+4t t∍R z(t)=1−3t 2+t+4(1+4t)−3(1−3t)=0 2+t+4+16t−3+9t=0 3+26t=0 26t=−3 t=−326 x=2−326 y=1−4*(−326) z=1−3*(−326) x=4926 y=1913 z=3526 Odp: P' = (4926, 1913, 3526)
20 gru 22:14
jc: Zgubiłeś 7.
20 gru 22:20
RobsoN: Faktycznie... Czyli będzie: .... 2+t+4(1+4t)−3(1−3t)+7=0 2+t+4+16t−3+9t+7=0 10+26t=0 26t=−10 t=−513 x=2−513 y=1−4*(−513) z=1−3*(−513) x=2113 y=3313 z=2813 Odp: P' = (2113, 3313, 2813)
20 gru 22:28
Mila: +
20 gru 22:37