matematykaszkolna.pl
funkcja kwadratowa zamknięte Nikto0: Witam. emotka Jeżeli miejscami zerowymi funkcji kwadratowej f(x)=x2+ax+10 są dwie liczby pierwsze to A. a=−11 B. a=−7 C. a=7 D. a=11
20 gru 19:17
a7: B spełnia
20 gru 19:19
a7: tj. a=−7 Δ=9 Δ=3 x1=2 x2=5
20 gru 19:20
Blee: x1*x2 = 10 więc mamy możliwości: 1*10 <−−− odpada 2* 5 <−−−− pasuje i tyle (z liczb całkowitych) więc x1 + x2 = −(2+5) = −7
20 gru 19:23
Blee: wzory Viete'a
20 gru 19:24
ICSP: 1 nie jest liczbą pierwszą
20 gru 19:37
Nikto0: Dzięki.
20 gru 19:46