matematykaszkolna.pl
Geometria wykreślna - wykreślić oba rzuty okręgu kreen12: rysunekWykreślić oba rzuty okręgu o środku w punkcie O, zawartego w płaszczyźnie α. Vα ponad osią rzutowania, Hα pod osią rzutowania. Pomocy! Mimo wielu prób niestety mam problem z tym zadaniem. Zad. 3.22 ze zbioru zadań Nowakowskiego.
20 gru 09:05