matematykaszkolna.pl
wielomiany TłumokMatematyczny: Dane są dwa wielomiany, jeden stopnia n, a drugi stopnia m, przy czym m ≤ n Suma tych wielomianów: A. nie może być wielomianem zerowym B. jest wielomianem stopnia co najwyżej m C. może być wielomianem stopnia 0 D. jest wielomianem stopnia n lub m I proszę powiedzieć jeszcze dlaczego taka odpowiedź.
19 gru 19:16
Blee: w(x) = ax4 + bx3 + cx2 + dx + e h(x) = gx2 + hx + i w(x) + h(x) jakiego będzie stopnia
19 gru 19:18
Blee: jak dla mnie tutaj jest test wielokrotnego wyboru
19 gru 19:19
TłumokMatematyczny: no tak, trzeba wybrać jedną odpowiedź
19 gru 19:19
Blee: jeszcze raz napiszę −−− jak dla mnie jest to test WIELOKROTNEGO wyboru
19 gru 19:20
TłumokMatematyczny: bedzie stopnia 6?
19 gru 19:20
Blee: w(x) + h(x) będzie wielomianem stopnia 'n' dlatego odpowiedź (D) (jest wielomianem stopnia n LUB m) jest poprawna
19 gru 19:21
Blee: jednak także odpowiedź (C) jest poprawna: niech w(x) = 1 ; h(x) = 2 wtedy w(x) + h(x) = 3 <−−− to nadal jest wielomian stopnia 0
19 gru 19:21
Blee: Tłumok masz: w(x) = x10 + x5 + 1 h(x) = 2x7 − 3x3 + 7 w(x) + h(x) = ... i jakiego jest stopnia ta suma
19 gru 19:22
TłumokMatematyczny: noo.. stopień wielomianu to najwyższa potęga w wielomianie, więc w(x) ma 10 stopień, a h(x) ma stopień 7. więc 10+7? o to chodzi?:((
19 gru 19:26
TłumokMatematyczny: ah bo ty pytales o sume. czyli bedzie 0?
19 gru 19:26
Blee: jak 0? w(x) = x10 + x5 + 1 h(x) = 2x7 − 3x3 + 7 to w(x) + h(x) = x10 + 2x7 + x5 − 3x3 + 8
19 gru 19:30
TłumokMatematyczny: ah już rozumiem, dziękuję ci blee
19 gru 19:35