matematykaszkolna.pl
wielomiany TłumokMatematyczny: wyznacz sumę współczynników przy nieparzystych potęgach wielomianu w, wiedząc że w(1)=−42 i w(−1)=22. O co chodzi w tym zadaniu...
19 gru 19:06
jc: ... nieparzystych potęgach x? Przykład. f=ax3+bx2+cx+d Interesuje na a+c.
 f(1)−f(−1) 
a+c=

 2 
19 gru 19:10
TłumokMatematyczny: jest napisane ''przy nieparzystych potęgach wielomianu w''
19 gru 19:11
Blee: zauważ, że gdy: f(x) = ax5 + bx4 + cx3 + dx2 + ex + f to: f(1) = a + b + c + d + e + f f(−1) = −a + b − c + d − e + f więc: f(1) − f(−1) = 2a + 2c + 2e
 f(1) − f(−1) 
więc szukamy chcemy policzyć

 2 
19 gru 19:12
jc: W takim razie nie wiem.
19 gru 19:12
Mila:
−42−22 

2 
19 gru 19:26
TłumokMatematyczny: nie rozumiem czemu odejmuje sie to od siebie i dzieli przez 2.
19 gru 19:27
Saizou : f(x)=a0+a1x+a2x2+...+anxn Niech n będzie parzyste f(1)=a0+a1+a2+...+an (suma wszystkich współczynników) f(−1)=a0−a1+a2+...+an ================+ f(1)+f(−1)=2a0+2a0+...+2an f(1)+f(−1)=2(a0+a2+...+an)
 f(1)+f(−1) 
a0+a2+...+an =

suma współczynników przy parzystych potęgach
 2 
 f(1)+f(−1) 
f(1)−

= suma współczynników przy nieparzystych potęgach
 2 
19 gru 19:29
Bi Yao:
20 gru 20:18
Mila: Chińczyk na forum. Gdzie byłeś?
20 gru 20:52