matematykaszkolna.pl
Ciągi Patryk: Cześć, w jaki sposób wyznaczyć wzór na n−ty wyraz ciągu an dla n ≥ 2 jeśli wiem, że Sn = 5n+1.
19 gru 16:15
Blee: an = Sn − Sn−1 = ...
19 gru 16:15
Patryk: A dla n≥1 było by tak samo, prawda? Bo zazwyczaj w poleceniach jest n≥1 i tutaj na dwójka mnie troche zmyliła
19 gru 16:16
Blee: nie do końca dla n ≥ 1 było by:
 Sn − Sn−1 dla n≥2 
an = Sn dla n=1
19 gru 16:18
Blee: więc w zadaniu celowo autor zrobił n≥2 aby uczniowie/studenci nie musieli mieć obcinanych punktów za niepełne rozwiązanie.
19 gru 16:19