matematykaszkolna.pl
Korzystając z reguły de L'Hospitala oblicz granicę mcas: Korzystając z reguły de L'Hospitala oblicz granicę lim x*arctanx. x−> Nie wiem jak to przekształcić, żeby otrzymać 00 lub . Widzę, że granica z x wynosi , a z arctanx π2, więc mamy *π2=. Granica policzona, ale nie tak, jak autor zadania wymagał.
18 gru 21:20
jc: Lepiej policzona emotka
18 gru 21:22
mat123:
 arctgx 
f(x) =

 1x 
I teraz zastosuj regułę de L'Hospitala
18 gru 21:43
Jerzy: *π/2 = , czyli wyjeżdżamy ze szpitala.
18 gru 21:46
mat123: No tak, nie trzeba do tego stosować tej reguły. Granica ładnie się liczy
18 gru 21:47
Jerzy: @mat123,czy na 25 piętro jedziesz windą,czy idziesz na nogach ?
18 gru 21:49
mcas: Mój problem z tym zadaniem polegał na tym, że tak, jak napisał mat123 jest tam arcctgx, a nie jak najpierw przepisałam arctgxemotka. Teraz oczywiście mamy *0 i dalej można się bawić.
18 gru 21:49
Jerzy: emotka
18 gru 21:49
Jerzy: @mcas, *(− π/2) = −
18 gru 21:56