matematykaszkolna.pl
Proszę o pomoc Tosiek: r.r.l 1 rzędu y' −2xy=6xex2 dla x0=1 , y0=0
18 gru 20:51
Blee: mnożymy obustronnie przez e−x2 e−x2 − 2xe−x2y = 6xex2 − x2 e−x2 − 2xe−x2y = 6x // zauważamy w L wynik pochodnej iloczynu funkcji // (e−x2y)' = 6x e−x2y = ∫6x dx e−x2y = 3x2 + C y = 3x2ex2 + C*ex2 podstaw warunki początkowe i po sprawie
19 gru 00:48