matematykaszkolna.pl
kralos kolte: Długość boku AB trójkąta ABC jest równa 26, a promień okręgu opisanego na tym trójkącie ma
 4 
długość

10. Oblicz sinus kąta leżącego naprzeciw danego boku.
 5 
Nie wiem, jak wykorzystać ten promień
17 gru 22:19
Leszek: Twierdzenie sinusow ! !
17 gru 22:20
kolte:
 26 
Wiem, bo to zadanie z tego tematu, ale mam tylko

, nie mam drugiego boku i kąta
 sinα 
17 gru 22:23
17 gru 22:23
kolte: A zapomniałem, że w twierdzeniu jest 2R. Przepraszam i dzięki
17 gru 22:24
Leszek: Twierdzenie sinusow : a/sin α = 2R , czytaj uwaznie podrecznik ! !
17 gru 22:24
a@b:
 26 
2R=

 sinγ 
sinγ=.....
17 gru 22:24