matematykaszkolna.pl
Kiedy trzy różne punkty leżą na jednej prostej? Maurycy: Kiedy trzy różne punkty A1=(x1,y1,z1) A2=(x2,y2,z2) A3=(x3,y3,z3) leżą na jednej piątej? Wiem, że można ułożyć sobie równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty i sprawdzić czy punkt 3 zawiera się w tej prostej. Czyli, kiedy wyznacznik macierzy powstałej z tych punktów będzie równy 0, bo punkty te muszą być liniowo zależne − współpłaszczyznowe. Jak to ubrać w słowa? Pozdrawiam i dziękuję
17 gru 21:27
jc: np. tak: (A2−A1)x(A3−A1)=0 ⇔ punkty leżą na jednej prostej (nie piątej). (0,0,0) (1,0,0) (0,1,0) wyznacznik = 0, punkty nie leżą na jednej prostej.
17 gru 21:32
Maurycy: Przepraszam za błędy językowe. Czyli pokazałeś mi, że wyznacznik nie ma decydującego wpływu?
17 gru 22:00