matematykaszkolna.pl
trapezy, równoległoboki salamandra: Czy da się udowodnić to, że dwa kolejne kąty równoległoboku mają w sumie 180 stopni oraz przy okazji pytanie− dlaczego w trapezie to już nie działa i w trapezie suma miar kątów przy jednym ramieniu ma 180?
17 gru 21:21
Leszek: Zarowno w trapezie i rownolegloboku suma katow przy tym samym boku = 180°
17 gru 21:28
janek191: rysunek Wynika z własności kątów :
17 gru 21:30
salamandra: Według książki nie: https://imgur.com/a/yTArxLm
17 gru 21:30
a7: rysunekα+β=180 γ+δ=180 wszystko się zgadza
17 gru 21:40
a7: dwa KOLEJNE kąty w równoległoboku rzeczywiście mają miarę 180 w trapezie tylko przy tym samym ramieniu
17 gru 21:45
a7: rysunek
17 gru 21:47
a7: łatwo to zrozumieć na trapezie prostokątnym
17 gru 21:48
salamandra: dziękuję
17 gru 22:13
Mila: salmandra wpiszw wyszukiwarkę: Zadania z trapezami − Eta
17 gru 22:16