matematykaszkolna.pl
całson Burczyk: Jak obliczyć taką całkę? ∫e−2xsin3xdx
17 gru 18:03
Jerzy: Przez części.Dwukrotnie.
17 gru 18:09
Mariusz: Przy czym dobór części nie ma aż takiego znaczenia
17 gru 19:17
jc: Inaczej.
 e3ix − e−3ix 
sin 3x =

 2i 
Pomnóż, zwyczajnie scałkuj, uporządkuj.
17 gru 20:29