matematykaszkolna.pl
całka Pk215: jak obliczyć całkę (1/x)*(1/x)dx? ∫(x−1*x−1)dx mogę pod całką dodać do siebie wykładniki potęg?
17 gru 15:24
Jerzy:
 1 
= ∫

dx = ∫x−2dx , całka elementarna
 x2 
17 gru 15:30