matematykaszkolna.pl
zbieżność szeregu x:
 5n2+4 
Zbadaj zbieżność szeregu suma od 2 do nieskończoności z

 n5−6 
17 gru 11:41
ICSP:
 5n2 + 4 

 n5 − 6 
 

→ 5 ∊ R
 1 

 n3 
 
 1 
ponadto szereg ∑

jest zbieżny, wiec na mocy kryterium porównawczego w postaci
 n3 
granicznej
 5n2 + 4 
szereg ∑

jest również zbieżny.
 n5 − 6 
17 gru 11:44
Blee: dla sumy od k=2 zachodzi:
 5n2+4 5n2+4 5n2 + n2 1 

≤ ∑

≤ ∑

= 6∑

 n5 − 6 n5 n5 n3 
wniosek
17 gru 11:45