matematykaszkolna.pl
rozwiąż równnie i nierówność tymago: jak roziązać? 2−logx≥logx log2(9x−1 + 7) > 2 + log2(3x−1 +1) x1+log3x=9x2 2,5log3x + 0,4log3x=2,9 dziękuję za pomoc
17 gru 11:13
ICSP: 1. D : x ∊ (0 ; 100] Funkcja 2 − log(x) jest malejąca natomiast funkcja log(x) jest rosnąca. Ponadto dla x = 10 dostajemy równość. Ostatecznie, więc x ∊ (0 ; 10]
17 gru 11:27
ICSP: 2. D : R log2(9x − 1 + 7) > log2(4*3x −1 + 4) Monotoniczność 9x − 1 + 7 > 4 * 3x − 1 + 4 9x − 1 − 4 * 3x − 1 + 4 −1 > 0 (3x − 1 − 2)2 − 1 > 0 (3x − 1 − 3)(3x − 1 − 1) > 0 x ∊ (− ; 1) ∪ (2 ; )
17 gru 11:33
ICSP: 3. D : x > 0 x1 + log3 (x) = 9x2 log3 (x) * (1 + log3 (x)) = log3 (9x2) log23 (x) −log3(x) − 2 = 0 (log3(x) + 1)(log3(x) −2) = 0
 1 
x =

v x = 9
 3 
17 gru 11:37
ICSP: 4. D : x > 0
 5 1 29 
(

)log3 x +

=

 2 
 5 
(

)log3 x
 2 
 10 
 5 
t = (

)log3 x
 2 
 1 29 
t +

=

 t 10 
 5 2 
t =

v t =

 2 5 
 1 
x = 3 v x =

 3 
17 gru 11:41
Tymago: Dziękuję bardzo za pomoc
17 gru 22:44
Tymago: Nie bardzo rozumiem rozwiązanie zadania 3. Mogę prosić o wyjaśnienie?
17 gru 23:05
Tymago:
18 gru 08:55
Tymago: Ok już wszystko jasne
18 gru 08:55