matematykaszkolna.pl
interpretacji geometrycznej modułu różnicy liczb zespolonych wyznaczyć i narysow tomek: Korzystając z interpretacji geometrycznej modułu różnicy liczb zespolonych wyznaczyć i narysować zbiory liczb zespolonych spełniających warunki: |z − 1| = |1 + 5i − z|;
16 gru 23:48
tomek: już zrobiłem
17 gru 00:03