matematykaszkolna.pl
Częściowy porządek masterchlop: Niech"≤" będzie relacją na X=R2 daną formułą (x,y)"≤"(a,b)≡(y<b)v(y=b ∧ x≤a) a) pokaż że jest to częściowy porządek. Czy jest on liniowy? b)Wyznacz, o ile istnieje el. max, min, najmniejszy, największy; c)Wyznacz, o ile istnieje el. max, min, najmniejszy, największy ale dla X=[(0,1)2]
16 gru 21:01