matematykaszkolna.pl
Błąd w odpowiedzi czy rozwiazaniu moim? kcmJ: Mam problem z następującym zdaniem: Określ wzajemne położenie okręgów o równaniach: (x−1)2 + (y−1)2 = 16 i x2 + y2 + 2x + 2y −8 =0 z pierwszego: S1=(1,1) r1= 4 z drugiego: x2+2x+12 −12 +y2+2y+12−12 −8 =0 (x+1)2 −1 + (y+1)2 −1 −8 =0 (x+1)2 + (y+1)2 =10 S2=(−1,−1) r2=10 ≈3,2 |S1S2| = (−1−1)2 + (−1−1)2 = 8 = 22 ≈2,8 |r1−r2| < |S1S2| < |r1+r2| okręgi przecinają się. Natomiast odpowiedź w zbiorze jest rozłączne i jeden z nich zawiera sie w kole drugiego , którego brzegiem jest drugi okrąg Sprawdziłem kilka razy, ale może się pomyliłem?
16 gru 20:03
ICSP: Przecinają się.
16 gru 20:07
kcmJ: Dziękuję.
16 gru 20:21