matematykaszkolna.pl
Zadanie Maturzysta:
 x+y y+z z+x 
Wykaż, że:=0. Zapisz konieczne
 (y−z)(z−x) (x−z)(x−y) (y−x)(y−z) 
założenia.
16 gru 19:24
ICSP:
 x + y y + z x + z 
L = −


+

=
 (z − y)(z−x) (z − x)(y − x) (y − x)(z−y) 
 −(x+y)(y−x) − (y + z)(z − y) + (x + z)(z − x) 
=

=
 (z−y)(z − x)(y − x) 
 x2 − y2 − z2 + y2 + z2 − x2 
=

= 0 = P
 (z−y)(z − x)(y − x) 
oczywiście gdy wszystkie trzy liczby są parami od siebie różne.
16 gru 19:48