matematykaszkolna.pl
Zadania geometria analityczna Handlarz: Hej potrzebuje pomocy z paroma zadaniami. 2. Wyznacz równanie prostej do y = 1/3x + 7~ 4. Punkty A = (−1,4) i B = (3,5) są kolejnymi wierzchołkami kwadratu ABCD oblicz promień okręgu wpisanego w tej kwadratu. 7. Punkt S = (−1,2) jest środkiem odcina PQ gdzie Q = (3,6). Wyznacz współrzędne punktu P 8. Punkty A = (−1,3), B = (3,−1), C = (2,4) są kolejnymi wierzchołkami równoległoboku ABCD oblicz pole tego równoległoboku
16 gru 16:40
Szkolniak: 4) Promień okręgu wpisanego w ten kwadrat równy jest połowie odcinkowi AB |AB|=16+1=17
 17 
Więc promień równy jest

.
 2 
16 gru 16:49
Jerzy: 2) Popraw treść zadania.
16 gru 16:50
Szkolniak: 7) S=(−1,2) i Q=(3,6) i P=(xp, yp)
 xp+xq 
xs=

←z tego wyliczasz xp
 2 
 yp+yq 
ys=

←z tego wyliczasz yp i masz współrzędne punktu P
 2 
16 gru 16:54
Handlarz: Panie Jerzy juz poprawiam emotka Zadanie 2: Wyznacz równanie prostej do y = 1/3x + 7 przechodzącej przez punkt W = (3,−2)
16 gru 18:42
a@b: zad2/ jakiej prostej? prostopadłej ? czy równoległej? do danej prostej
16 gru 18:56
a@b: y=a(x−xW)+yW równoległej do danej : czyli a=1/3 y=............ prostopadłej do danej : czyli a= −3 y=.................... i działaj emotka
16 gru 19:00
Handlarz: Zapomniałem o odpowiedziach: A. y = 2x+4 B. y = −3 C. x = 5 D. y = −3x−4 Z moich obliczen wynika, ze bedzie to odpowiedz D
16 gru 19:21
a@b: Żadna z odpowiedzi ! Odpowiedz na pytanie z 18:56
16 gru 19:30
Handlarz: Ah przepraszam to ja sie pomylilem to odpowiedzi do innego zadania D:
16 gru 19:38
Handlarz: Ale z wyliczenwyszlo mi: y = 1/3x−4
16 gru 19:39