matematykaszkolna.pl
logarytm logarytm: Mam dwie wielkosci a i b. Jak oblicze iloraz ich logarytmow to co to bedzie mowilo o ich wielkosci?
ln(a) 

ln(b) 
16 gru 08:45
Blee: nie wiem do końca o co Ci chodzi, ale zauważ, że:
lna 

= logba = c ⇔ bc = a
lnb 
ponieważ: niech a = bc wtedy:
lna ln(bc) c*lnb 

=

=

= c
lnb lnb lnb 
16 gru 09:43
PW: Skoro m a s z dwie wielkości... to po co chcesz mówić o ich wielkości za pomocą ilorazu logarytmów? Sformułuj rzeczowo pytanie (podaj treść zadania). Na tak postawione pytanie można odpowiedzieć: Nic. Przykład: a = e3, b = e4
lna 3 

=

lnb 4 
a = e6, b = e8
lna 6 3 

=

=

lnb 8 4 
Jak widać iloraz logarytmó nic nie mówi o liczbach a i b
16 gru 09:55
jc: Coś tam mówi, np. mówi, że a4=b3.
16 gru 09:59
PW: No tak, to oczywiste, ale pytał "co to będzie mówiło o ich wielkości".
16 gru 11:08
logarytm: Chodzi mi o porownanie tych wielkosci (asymptotycznie). Moze to musi byc granica z ilorazu tych logarytmow?
16 gru 11:19
Adamm: można myśleć o tym tak, że porównywanie logarytmów mówi nam dość dużo, ale mniej niż porównywanie samych ilorazów
16 gru 11:26