matematykaszkolna.pl
całka podwójna kasia: Oblicz objętość bryły ograniczonej powierzchnią x+2y+3z=3 oraz płaszczyznami układu współrzędnych. Wynik ciągle wychodzi mi −54/36. Co jest absurdalne, bo na rysunku ewidentnie widzę, że nie powinno wychodzić na minusie. Liczę całkę ∫ [0,3] dx ∫[0, −1/2x + 3/2] dy (−1/3x − 2/3y + 1)
15 gru 23:17
jc: Płaszczyzna przecina osie w punktach odległych od (0,0,0) o: 3, 3/2, 1 Objętość = iloczyn / 6 =3/4
15 gru 23:59