matematykaszkolna.pl
Całka potrójna kasia: Oblicz całkę ∫∫∫V (x+y+3z)dxdydz, gdzie V jest bryłą ograniczoną płaszczyznami x+2y+3z=3 i płaszczyznami układu współrzędnych. Czy przedziały całkowania będą takie: 0≤x≤3
 1 3 
0≤y≤−

x +

 2 2 
 1 2 
0≤z≤−


y + 1
 3 3 
?
15 gru 23:02
jc: 0 < x < 3 0 < y < (3−x)/2 0 < z < (3−x−2y)/3
16 gru 00:11