matematykaszkolna.pl
romb mat: Na bokach AD i CD rombu ABCD obrano odpowiednio punkty E i F tak,że |AE|=|DF| Przez punkty E i F poprowadzono proste prostopadłe do przekątnej AC,które przecięły ją odpowiednio w punktach N i M
 |AC| 
Wykaż,że |MN|=

 2 
15 gru 22:10
a7: rysunek
 AC 
MN=

 2 
ΔEGD jest przystajacy doΔFMC (bkb) EG=MC AN+EG=AS AS+SC=AC AN=MS MN=AN+MC AN+MN+MC=AC MN+MN=AC
 AC 
MN=

c.n.w.
 2 
15 gru 23:05
a@b: rysunek ΔANE ≡ ΔDKF z cechy (kbk) to |AN|=|KF|=y
 |AC| 
|NM|=f−y+y ⇒|MN| =f =

 2 
c.n.w.
15 gru 23:09
a7: rysunekcecha kąt bok kąt
15 gru 23:09
a@b: emotka
15 gru 23:10