matematykaszkolna.pl
Granica appak: Obliczyć granicę (3n + 2n)1/n gdy n dąży do nieskończoności
15 gru 18:28
15 gru 18:35
15 gru 18:36
a7: n3nn3n+2nn3n+3n+3n limn→ n3n=3 limn→ n3n+3n+3n=3n2=3 więc limn→n3n+2n=3
15 gru 18:42