matematykaszkolna.pl
wymierna homosiek: Wyznacz wszystkie wartości parametru m (m∊R), dla których
  x2 − (2m+1)x + m2 +2m  
równanie

= 0 ma dwa różne pierwiastki jednakowych znaków.
  x + 3  
15 gru 17:16
ICSP: f(x) = x2 − (2m + 1)x + m2 + 2m 1o Δ > 0 2o x1 * x2 < 0 3o f(3) ≠ 0
15 gru 17:19
ICSP: Poprawiam 2o 2o x1 * x2 > 0
15 gru 17:19