matematykaszkolna.pl
dowodzenie asap: Udowodnij, że dla liczb dodatnich a, b, c, d, e zachodzi nierówność : a/b+b/c+c/d+d/e+e/a》5
15 gru 10:49
Adamm: zauważ, że iloczyn liczb po lewej stronie = 1
15 gru 11:06
Adamm: potrafiłbyś udowodnić, że dla x, y, z, t, u > 0 takich, że xyztu = 1, mamy x+y+z+t+y ≥ 5 ?
15 gru 11:07
ABC: trzeba im pisać wprost emotka , z AM−GM mamy:
a/b+b/c+c/d+d/e+e/a 

5a/b*b/c*c/d*d/e*e/a=51=1
5 
15 gru 11:29
15 gru 13:03