matematykaszkolna.pl
Zadania na studiach :D Hesja : Hejka wszystkim, mam problem z kilkoma zadankami na studiachemotka Jeśli ktoś by mi je rozwiązał byłabym bardzo wdzięczna ! To są zadania zamknięte, ale wielokrotnego wyboru niestety, co bywa mylące. 1. Granica ciągu o wyrazie ogólnym an=(n2−cos(nn))/n−2n2 , n∊ℤ+ a) jest równa −1/2 b) jest równa + c) jest równa 0 d) nie zmieni się, jeśli funkcję cosinus zastąpimy funkcją sinus. 2. Granica limx→1 π*Lnx*ctg(π*x) jest: a)=0 b)=1 c)= d)> π/2 3. Wskaż wszystkie stwierdzenia, które są prawdziwe dla wektorów v1=[3,−1,5], v2=[4,−3,−3], v3=[1,−2,−8]. a) Wektory v1,v2,v3 są komplanarne b) Wektory v1 i v2 mają taką samą długość c) Wektory v1 i v2 są prostopadłe d) Wektory v2,v3 są kolinearne. 4. Prosta l zawiera dwusieczną kąta BAC, gdzie A(−1,2,6) B(1,4,5) i C(3,−2,−1). Które z poniższych twierdzeń są prawdziwe? a) Prosta l przechodzi przez punkt (9,4,−4) b) Prosta l przechodzi przez punkt (2,1,2) c) Wektor [3,−1,−4] jest wektorem kierunkowym prostej l d) Wektor [5,1,−5] jest wektorem kierunkowym prostej l. Z góry dziękuję za pomoc <3
15 gru 01:16
Hesja : Ktoś coś ? zostaly mi zadanka 3 i 4
18 gru 22:59
b.: założenie jest raczej takie, że pomagamy rozwiązywać, a nie rozwiązujemy za kogoś
21 gru 00:12
Blee: 3. a) czy te wektory są liniowo ZALEŻNE Oczywiście: v1 = v2 + v3 jeżeli to jest tej jednokrotnego wyboru ... no to na tym koniec z zadaniem, jeżeli nie to b) 32 + 1 + 52 > 32 + (32 + 42) więc nie są równej długości c) skoro wyszło nam wcześniej że są liniowo zależne (w dodatku v1 = v2 + v3) to niemożliwe jest aby v1 ⊥ v2 d) patrz na te wektory − od razu widać że nie są równoległe
21 gru 00:22
Blee: 4. masz podane współrzędne punktów no to wyznacz dwusieczną kąta ... w czym problem
21 gru 00:24