matematykaszkolna.pl
Całka podwójna Michał: Oblicz całkę podwójną z: xysin(x+y)2
11 gru 12:26
Mariusz: A to tak bez podanego obszaru całkowania ?
11 gru 12:47
Michał: Przepraszam już podaję: 0≤x≤π/2 i 0≤y≤2
17 gru 22:15
Leszek: Czy to jest argument podniesiony do potegi 2 , cala funkcja sinus ? ? ?
17 gru 22:30