asd filip:
 α 
Udowodnic wzor, gdzie t = tg

 2 
 2t 
tgα =

 1−t2 
3 gru 13:37
ICSP:
 sinx 2sin(x/2)cos(x/2) 
tgx =

=

=
 cosx cos2(x/2) − sin2(x/2) 
2tg(x/2) 

1 − tg2(x/2) 
3 gru 13:39
Jerzy:
 sinx 2sin(x/2)cos(x/2) 
U{tgx} =

=

 cosx cos2(x/2) − sin2(x/2) 
 
 sin(x/2) 
2

*cos2(x/2)
 cos(x/2 
 
=

 cos2(x/2) − sin2(x/2) 
i teraz podziel licznik i mianownik przez cos2(x/2)
3 gru 13:42