zbiory Grzegorz: Udowodnić, że dla dowolnych zbiorów A,B: A \ B = B \ A => A = B Może ktoś to rozwiązać z wyjaśnieniem? emotka
3 gru 11:50
Adamm: Jeśli A\B = B\A, to (A\B)∪A = (B\A)∪A A = B∪A Podobnie B = B∪A więc A = B.
3 gru 12:06
Adamm: Albo A = (A\B)∪(A∩B) = (B\A)∪(A∩B) = B
3 gru 12:07
Grzegorz: A z czego to wynika?
3 gru 15:30