Ciągłość funkcji Nick: Wyznacz zbiór punktów ciągłóści funkcji
 x2 + y2 dla x > 0  
a) f(x,y) = x + y dla x ≤ 0
 x2 + y2 dla x >y  
b) f(x,y) = x + y dla x ≤ y
Nie wiem czy dobrze to rozumiem. Biorę dwa punkty znajdujące się blisko ciągłości w podpunkcie a biorę np. (1n,1n) i (− 1n,− 1n) i jeśli one nie są równe to znaczy że funkcji nie jest ciągła, tak? A jakie punkty mogę wziąć w podpunkcie b?
2 gru 20:46
ABC: jeżeli dobrze przepisałeś , to w podpunkcie a masz zbadać ciągłość dla wszystkich punktów prostej x=0 a w b masz zbadać ciągłość dla wszystkich punktów prostej y=x
2 gru 20:52
Nick: czyli że w podpunkcie a mam sprawdzić dwa punkty znajdujące się na prostej x a w b na prostej y =x tak? czyli że w a np. (0,1n) i (0,−1n)
2 gru 21:16
ABC: nie! masz sprawdzić ciągłość w każdym punkcie (0,y) dla pierwszej funkcji
2 gru 21:17
Nick: Ok. Dzięki
2 gru 21:39