Zbadaj liczbę rozwiązań równania w zalezności od wartosci parametru m Aleksandra: − 1/2x2 −1/2|x|+3=m mam graficznie to rozwiązać.
2 gru 18:37
Blee: A problem polega na
2 gru 18:52
Aleksandra: no ine uimiem rozwiazac tego
2 gru 19:36
Des: Po wymnożeniu obu stron przez (−2): x2 + |x| −6 = −2m x2 + |x| = 6 − 2m f(x) = x2 + |x|
 x2 + x dla x≥0  
f(x) = x2 − x dla x<0
Narysuj i przyłóż prostą: y = 6 − 2m
2 gru 19:42
ABC: rysunek niech narysuje wykres wyjściowej i przecina prostymi równoległymi do osi x, tak się to klasycznie robi
2 gru 19:50